wz

Hlavní strana

AKTUÁLNĚ:

MARIÁNSKÁ HUDBA BAROKA

Koncert v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném bude patřit hudbě 17. století. Zazní slavná moteta Claudia Monteverdiho a také výběr ze sbírky Fiori Musicali Girolama Frescobaldiho. Mariánskou spiritualitu baroka dá zakusit výběr z kázání o svátcích Matky Boží od jezuity Fabiána Veselého. Večer mariánské hudby zahájí kladenský soubor středověké hudby Gemini Musicales.

Soprán Terezy Růžičkové doprovodí varhany z druhé poloviny 18. století pravděpodobně od loketského mistra Johanna Ignaze Schmidta, který postavil varhany v nedaleké Peruci. Nástroj patří k předním památkách českého varhanářství, má dva manuály, pedál a 12 znějících rejstříků.
Vystoupíme společně s kladenským souborem Gemini musicales, který se zabývá interpretací středověké a raně renesanční hudby.


Societas Musicalis s Martinem Hejným

SOCIETAS MUSICALIS

Jsme komorní soubor zaměřený na hudbu baroka se zobcovou flétnou a hrajeme na kopie dobových nástrojů. Pro toto neobvyklé obsazení hledáme vhodnou hudbu, kterou hrajeme na koncertech nebo ve spolupráci s řádem kapucínů jako doprovod církevních obřadů.

V roce 2013 jsme natočily pro Český rozhlas sonáty G. Fingera. Benefičními koncerty jsme podpořily opravu varhan v Moravské Třebové a ve spolupráci s projektem Večery u kapucínů i několik neziskových organizací.

Jádro souboru tvoří Tereza Růžičková (soprán, členka Sboru Státní opery Praha), Lucie Vocelová (zobcové flétny) a Alena Maršíková (varhany, cembalo). Podle potřeby spolupracujeme s dalšími umělci.

AKCE 2018

21. 3. 2018
od 19:00
Slaný
kaple Zasnoubení Panny Marie
Mariánská hudba baroka, host herec Martin Hejný
PROGRAM:
Sances: Stabat Mater
Monteverdi: Currite, populi
Frescobaldi: Fiori musicali (výběr)
a další
1. 4. 2018
od 18:00
Praha - Loreta
kostel Narození Páně
CANTATE DOMINO!
A. Lotti: Missa a moll
liturgie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
14. 4. 2018
bude upřesněno
Osov
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Velikonoční koncert
PROGRAM:
Buxtehude: Singet dem Herrn
Capricornus: Domine, Jesu Christe
Pandolfi Mealli: Sonata prima
a další
20. 5. 2018
od 18:00
Praha - Loreta
kostel Narození Páně
CANTATE DOMINO!
V. Rathgeber: Missa D dur
liturgie slavnosti Seslání Ducha Svatého
24. 6. 2018
od 18:00
Praha - Loreta
kostel Narození Páně
CANTATE DOMINO!
hosté Milan Černý (loutna) a Jan Hartinger (baryton)
liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křitele

PODĚKOVÁNÍ:

Naše díky za umožnění zkoušení a podporu patří komunitě
bratří kapucínů
na Hradčanech!


KONTAKT:

Alena Maršíková

e-mail:amichalkova@post.cz


Poslední aktualizace: 2. 2. 2018Reklama: