wz

Hlavní strana

AKTUÁLNĚ:

Na této stránce nabízíme základní informace o souboru. Více na našem Facebooku.


Societas Musicalis na koncertě pro Večery u kapucínů

SOCIETAS MUSICALIS

Jsme komorní soubor zaměřený na hudbu baroka se zobcovou flétnou a hrajeme na kopie dobových nástrojů. Pro toto neobvyklé obsazení hledáme vhodnou hudbu, kterou hrajeme na koncertech nebo ve spolupráci s řádem kapucínů jako doprovod církevních obřadů.

Především v čase adventu měníme baroko za starší hudbu a hrajeme hudbu středověku a rané renesance s mariánskou a rorátní tématikou.

V roce 2013 jsme natočily pro Český rozhlas sonáty Gottfrieda Fingera. Benefičními koncerty jsme podpořily opravu varhan v Moravské Třebové a ve spolupráci s projektem Večery u kapucínů i několik neziskových organizací.

Jádro souboru tvoří Tereza Růžičková (soprán, členka Sboru Státní opery Praha), Lucie Vocelová (zobcové flétny) a Alena Maršíková (varhany, cembalo). Podle potřeby spolupracujeme s dalšími umělci.

Od roku 2019 spolupracujeme těsněji s pražskou Loretou na projektu Nedělní duchovní hudba s programem figurálních mší jako Ensemble 1631.

KONCERTY 2020PODĚKOVÁNÍ:

Naše díky za umožnění zkoušení a podporu patří komunitě
bratří kapucínů
na Hradčanech!


KONTAKT:

Alena Maršíková

e-mail:amichalkova@post.cz


Poslední aktualizace:26. 11. 2020Reklama: