wz

Hlavní strana

AKTUÁLNĚ:

I VE TŘECH SE DÁ ZAHRÁT MŠE ...

Nevěříte? Minimálně dvě takové existují. Napsal je benediktin Valentin Rathgeber pro nejmenší vesnické kůry, jejichž hudební provoz poznal na velké cestě po střední Evropě, kterou podnikl na konci 1. poloviny 18. století.

Jeho Missa F dur op. 12 č. 1 je v obligátní verzi určena pro soprán, housle a basso continuo, ale lze k ní libovolně přidat dvojici lesních rohů, další zpěvní hlasy a violoncello. I přes skromné obsazení je nápaditá se svěží melodikou. V Osově toto dílo zahrajeme 14. 4. od 16 hodin.


Societas Musicalis na koncertě pro Večery u kapucínů

SOCIETAS MUSICALIS

Jsme komorní soubor zaměřený na hudbu baroka se zobcovou flétnou a hrajeme na kopie dobových nástrojů. Pro toto neobvyklé obsazení hledáme vhodnou hudbu, kterou hrajeme na koncertech nebo ve spolupráci s řádem kapucínů jako doprovod církevních obřadů.

V roce 2013 jsme natočily pro Český rozhlas sonáty Gottfrieda Fingera. Benefičními koncerty jsme podpořily opravu varhan v Moravské Třebové a ve spolupráci s projektem Večery u kapucínů i několik neziskových organizací.

Jádro souboru tvoří Tereza Růžičková (soprán, členka Sboru Státní opery Praha), Lucie Vocelová (zobcové flétny) a Alena Maršíková (varhany, cembalo). Podle potřeby spolupracujeme s dalšími umělci.

AKCE 2018

14. 4. 2018
od 16:00
Osov
kostel Narození sv. Jana Křtitele
Velikonoční koncert
PROGRAM:
Rathgeber: Missa F dur
a další
15. 4. 2018
od 16:30
Tetín
kostel sv. Jana Nepomuckého
Vernisáž výstavy
PROGRAM:
Capricornus: Domine, Jesu Christe
Cavalli: Cantate Domino
a další
20. 5. 2018
od 18:00
Praha - Loreta
kostel Narození Páně
CANTATE DOMINO!
V. Rathgeber: Missa D dur
liturgie slavnosti Seslání Ducha Svatého
25. 5. 2018
od 19:00
Praha - Vršovice
kostel sv. Václava
NOC KOSTELŮ
G. Ph. Telemann, G. Frescobali, J. Pachelbel, D. Castello a další
24. 6. 2018
od 18:00
Praha - Loreta
kostel Narození Páně
CANTATE DOMINO!
hosté Milan Černý (loutna) a Jan Hartinger (baryton)
liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křitele

PODĚKOVÁNÍ:

Naše díky za umožnění zkoušení a podporu patří komunitě
bratří kapucínů
na Hradčanech!


KONTAKT:

Alena Maršíková

e-mail:amichalkova@post.cz


Poslední aktualizace: 2. 4. 2018Reklama: